Alumn- och avnämarundersökningar  

Kvalitetssäkringen av utbildningen byggs upp av följande sex huvudsakliga metoder: validering för att inrätta nya program och examina, utvärdering av kvaliteten i examination och examina/ utbildningsresultat, kursutvärderingar, alumn- och avnämaruppföljningar, barometrar och uppföljningar baserade på nyckeltal. Utgångspunkt för arbetet med kvalitetssäkring utgörs av de europeiska riktlinjer - Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area - som fastställts för den högre utbildningen.

Genom bl.a. Bolognaprocessen kom utbildningens relevans för framtida arbete i fokus. Tidigare studenters och doktoranders erfarenheter av sin utbildning och utbildningens betydelse för deras arbeten studeras i de alumnundersökningar som genomförs vid Lunds universitet. I vissa studier har synpunkter också inhämtats från avnämare. Resultaten från undersökningarna presenteras i rapporter.

De två senast publicerade alumnundersökningarna avser utbildningar inom Konstnärlig fakultet och Lunds Tekniska Högskola (LTH). I anslutning till studentbarometrarna 2011 inom Medicinska fakulteten och Juridiska fakulteten genomfördes också alumnundersökningar. Under läsåret 2011/2012 genomfördes tre undersökningar rörande utbildning på forskarnivå: doktorsalumner, forskarhandledare och doktorander. Dessa och tidigare rapporter återfinns via nedan länk till rapportserien.

Rapportserien Utvärdering/Utvärderingsenheten

 


Tillbaka

Sidansvarig: Eva Lindgren  
Webbansvarig: Michael Sellers
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-09-29

Kontakter

Avdelningen Kvalitet och utvärdering:
Åsa Ekberg, vik avdelningschef
Asa.Ekberg@stu.lu.se
Monica Wendel
Monica.Wendel@stu.lu.se  
Ola Stjärnhagen
Ola.Stjarnhagen@stu.lu.se  
Ola Holmström
Ola.Holmstrom@stu.lu.se   
Mattias Renehed,
Mattias.Renehed@stu.lu.se   
Eva Lindgren
Eva.Lindgren@stu.lu.se  
Lars Trägen
Lars.Tragen@stu.lu.se  

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20