Internationella möjligheter

 

Skaffa dig internationella erfarenheter och perspektiv på ditt arbete, utbyt fackkunskaper, ta del av erfarenheter av pedagogiska metoder, möjligheterna är många. Möjligheten till fortbildning utomlands omfattar samtliga anställda vid universitetet.

För forskare eller lärare finns det många möjligheter att bedriva forskning eller undervisning utomlands samt skapa internationella kontaktnät via universitetets internationella program och nätverk. Du kan även hitta finansiering för resor, internationella projekt och utländska gästforskare.

Läs mer på Internationellt-webben

Dina möjligheter

Läs mer om dina möjligheter till fortbildning utomlands för anställda

 

 

 

 

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

Kontaktinformation

Externa relationer
Box 117, 221 00 Lund
Besöksadress:
Stora Algatan 4

Kontakta handläggare

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20