Forsknings- och utbildningsstrategi 2009-2012

Regeringen beslutade den 15 mars 2007 att uppdra till universitet och högskolor att utarbeta forsknings- och utbildningsstrategier. Forsknings- och utbildningsstrategin för Lunds universitet, den så kallade FUSen skickades till Utbildningsdepartementet i slutet av december 2007.

Läs FUSen för 2009-2012 (PDF, Nytt fönster)

Arbetsprocessen för forsknings- och utbildningsstrategierna

Inom universitetsledningen var det dåvarande rektor och vicerektorer som utgjorde den arbetsgrupp som samordnat beredningsarbetet med forsknings- och utbildningsstrategierna. Dåvarande Planeringsenheten biträdde gruppen.

 

Regeringens uppdrag (PDF 870kB - Nytt fönster)

PM om arbetet med framtagandet av forsknings-och utbildningsstrategier (PDF 45kB - Nytt fönster)

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20