Varning / avstängning


This page in English

De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning.

Varning kan meddelas av rektor eller av disciplinnämnden medan avstängning endast kan meddelas av disciplinnämnden.

Ett beslut om avstängning innebär att studenten under tiden för avstängningen inte får delta i någon form av verksamhet inom ramen för utbildningen vid Lunds universitet, dvs. förbud att delta i undervisning, prov, seminarier, vistas i laboratorielokaler eller dyl. Ett beslut om avstängning skall avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Studenten har inte rätt till studiemedel under avstängningsperioden.

I de fall studenten blir avstängd meddelar Avdelningen Juridik de institutioner vid Lunds universitet som studenten är inskriven vid, Ladok-avdelningen, Centrala studiestödsnämnden, mfl.


Tillbaka

Sidansvarig: Hanna Stam 
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers 
Ansvarig sektion: Ledningsstöd  

Uppdaterad: 2014-01-13

Kontaktinformation

Relaterad information

Disciplinärenden handläggs av juridiska avdelningen vid sektionen Ledningsstöd. Läs mer om vad juridiska avdelningen arbetar med

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20