Disciplinärenden


This page in English

Bestämmelser om disciplinära åtgärder mot studenter som t.ex. fuskar på tentamen, bryter mot ordningsregler eller trakasserar andra finns i 10 kapitlet högskoleförordningen (1993:100).

På följande sidor finns grundläggande information bl.a. om vad som kan utgöra en disciplinförseelse och om hur förfarandet i disciplinärenden går till. Här finns även mallar för hur anställda vid universitetet kan skriva en anmälan om misstänkt disciplinförseelse.

För den som vill läsa mer om disciplinära åtgärder och det förvaltningsrättsliga förfarandet hänvisas till Förfarandet i disciplinärenden enligt högskoleförordningen – Några förvaltningsrättsliga frågor av Hans-Heinrich Vogel och till Nils Jareborgs arbete Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör.

Studenter som är involverade i disciplinärenden kan söka stöd och rådgivning från såväl Studenthälsan som Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer. För att boka tid hos Studenthälsan - ring: 046-222 43 77 och för att kontakta Studentombudet - ring: 070-456 66 13.

Ni är även välkomna att kontakta Juridiska avdelningen om Ni har några frågor.

Högskoleförordningen (Nytt fönster) 

 


Tillbaka

Sidansvarig: Hanna Stam 
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers 
Ansvarig sektion: Ledningsstöd  

Uppdaterad: 2014-05-14

Kontaktinformation

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20