Bibliotek & arkiv

 

Bibliotek

Biblioteks- och informationsservice finns samlad i nätverket Lunds universitets bibliotek, LUB, som består av fler än 30 bibliotek i Lund, Malmö och Helsingborg. Här finns hjälp och stöd för dig som lärare och forskare, förutom litteratur har du även tillgång till fria publikationer med mera.

Via nätet kan man söka i den gemensamma bibliotekskatalogen och i samlingen med elektroniska tidskrifter och databaser. Biblioteken kan också ge särskild service till läshandikappade studenter.

På respektive biblioteks webbplats finns information om öppettider, informationsresurser inom ämnet m.m.

Till Lunds universitets biblioteks (LUB) webbplats
Till de olika biblioteken i nätverket
Till de olika bibliotekens öppettider 

Arkiv

Centrala universitetsarkivet
Det centrala universitetsarkivet vid Arkivcentrum Syd tar emot, vårdar, förvarar och tillhandahåller arkivhandlingar från universitetet.

Till centrala universitetsarkivet vid Arkivcentrum Syd
Råd och hjälp för arkivering vid LU

Folklivsarkivet
Folklivsarkivet samlar bland annat in och förvarar material kring människans liv och kultur från södra Sverige och tillhandahåller material för uppsatser och avhandlingar. Samlingarna är också tillgängliga för allmänheten.

Till Folklivsarkivet

Luka
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv, Luka, är inriktat på kyrklig folklivsforskning med målsättningen "att utforska det äldre svenska folklivets förankring i kristen tro och kyrklig sed"

Till Luka

UB
Arkiv finns på Universitetsbiblioteket, UB, i form av person-, släkt- och föreningsarkiv, exempelvis greve Jacob De la Gardies (1768-1842) efterlämnade papper. Personarkiven kommer i stor utsträckning från forskare och lärare vid Lunds universitets olika fakulteter, men även från sydsvenska författare, konstnärer, tonsättare och politiker.

Till UBs handskrifter och arkiv

 

 


Tillbaka

Sidansvarig: Fredrik Tersmeden  
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers 
Ansvarig sektion: Ledningsstöd  

Uppdaterad: 2014-01-02

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20