Post

Universitetsposten förmedlar brev- och paketförsändelser såväl inom som från och till universitetet. Erbjuder även kurirpostavtal.


Registrera kurir- och paketförsändelser i LUPAK - login

Postrutiner vid LU (PDF, 44kB, Nytt fönster)

Exempel på tjänster

- Postal kundrådgivning
- Kuvertering
- Adressering via fil
- Bud- och persontransporter i våra LU-bilar
- Vaktmästartjänster

Prislista, tjänster (PDF, 20kB, Nytt fönster) 


Tillbaka

Sidansvarig: webmaster@se.lu.se 
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service

Uppdaterad: 2014-01-10

Kontaktinformation

Besöksadress
Sölvegatan 14, hus I
Tel. 046-222 70 84
Fax. 046-222 38 83
Mail. univ.posten@se.lu.se   
Hs 80

Göran Jacobsson
Driftsansvarig
046-222 7073
Goran.Jacobsson@se.lu.se 

Richard Ringhov
Avdelningschef
046-222 9176
Richard.Ringhov@se.lu.se  
Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20