Parkering


Parkeringskontoret säljer P-dekaler och dagbiljetter och hjälper såväl anställda och studerande som universitetets besökande med parkeringsfrågor.

Till parkeringskontorets webbsidor

 

 

 


Tillbaka

Sidansvarig: webmaster@se.lu.se 
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service

Uppdaterad: 2014-01-10

Kontaktinformation

Tel Parkeringskontoret:
046-22 27096

 

Verksamhetsansvarig

Leif Eklund

Tel: 046-222 70 34

Leif.Eklund@se.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20