Om något händer

 


Om det inträffar något som medför att du behöver kontakta larmcentral eller annan myndighet så använd denna telefonlista.

I nödsituation ring: 112

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en intern telefon.

Universitetets larmtelefon: 20 700

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson ring 20 700. Från utlandet ringer du:

  • +46 46 222 07 00

Händelserapport

Om något händer, fyll alltid i en händelserapport. Då får du hjälp med att se till att alla nödvändiga anmälningar och kontakter görs. Om du är student,
be någon på din institution att fylla i den.
Inloggning krävs.
Välj språk i det högra hörnet.

Händelserapport (inloggning)

Ingen händelse är för liten! Exempel: iakttagelser, inbrott, stöld, förlorade nycklar och passerkort, hot eller våld.

Gäller händelsen en arbetsskada, läs vidare här:

Anmäla arbetsskador

Om något har hänt

Här hittar du information om det har hänt något som berör Lunds universitet och som kräver snabb information:

http://www.emergency.blogg.lu.se 

Denna sida uppdateras endast vid extraordinära händelser.

Telefonnummer i bokstavsordning:

  • Ambulansbeställning 040-676 93 00
  • Arbetsmiljöverket 010-730 90 00
  • Företagshälsovården 046-222 32 80
  • Giftinformation 08-33 12 31
  • Information vid olyckor och kriser 113 13
  • Läkemedelsupplysning 0771-46 70 10
  • Polisen 114 14
  • Sjukvårdsrådgivningen 1177
  • Studentprästerna 046-35 87 35

Viktig samhällsinformation

Krisinformation.se

DinSäkerhet.se

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Per Gustafson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service 

Uppdaterad: 2014-10-13

Kontaktinformation Säkerhetschef

Per Gustafson
FK, säkerhetschef, doktorand
Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (LU Byggnad)

Tel:
+46462223748

E-post:
per.gustafson@bygg.lu.se

Säkerhetsarbetet
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20