Lokalbokning

 

NOTERA:

From 2011-01-01 används följande nya konton i samband med kostnader/intäkter för lokalbokningar (ej ordinarie månadsvisa internhyran).

Kostnadskonto: 951130 U kostnad bokade lokaler

Intäktskonto: 931500 Intern försäljning lokaler


Bokning/schemaläggning lokaler kommande termin

Bokning tillfälliga behov (TimeEditLokal - nytt fönster)

Bokning kongressverksamhet


För att förbättra lokalutnyttjandet rekommenderar vi alla som disponerar egna undervisningslokaler att ansluta dessa till det gemensamma bokningssystemet TimeEditLokal. Undervisningslokaler med mer än 70 platser bör anslutas dit. Man kan då välja mellan att med egen bokare boka lokalerna i TimeEditLokal eller att låta den centrala lokalbokningen utföra bokningen.

Intäkter för egna lokaler tillföres oavkortat respektive institution.

Om du har frågor om TimeEditLokal kan du vända dig till systemadministratören (se kontaktinfo till höger).

Lokalkostnader

Beslut om kostnader för lokaler med prislista, både intern och extern, gäller fr o m 2015-01-01.

[pdf]Prislista 2015 (öppnas i nytt fönster)

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Åsa Bergenudd
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service

Uppdaterad: 2015-01-16

Boka lokal

Lokalbokning - TimeEdit Lokal (Nytt fönster)

Centrala Lokalbokningen Telefon: 046-2223845

Universitetshusets aula dukad med kongresscentrums möblemang
TimeEdit Lokal

Frågor rörande TimeEdit Lokal?

Kontakta systemadministratör.

uardaadmin@bygg.lu.se

Tel: 046-2227091

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20