Konferens och representation


Välkommen till oss med både stora och små arrangemang. Vi arbetar tillsammans med dig för att bidra till att din konferens eller din representation blir framgångsrik.

Professionalism - Få ut mer av ditt eget arrangemang
För att ett arrangemang ska bli lyckat krävs kompetent och intressant innehåll. Det är många trådar att hålla i och vi ser ofta att logistiken kring själva konferensen tar mycket mer tid i anspråk än man kunnat förutse. Vår stora erfarehet hjälper dig med de praktiska sakerna, i bakgrunden.

Till alla våra arrangemang finns möjligheten för catering via utvalda krögare.

Välkomna!

Eva Wendel Höiland
Konferenschef


Tillbaka

Innehållsansvarig: Åsa Bergenudd
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service

Uppdaterad: 2014-01-10

publik
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20