IT vid LU


Lunds universitets IT-organisation är decentraliserad och består dels av en gemensam funktion, IT-kontoret, som driver övergripande IT-frågor vid LU och är systemägare av gemensamma IT-system, dels av IT-organisationer som levererar tjänster till en institution eller en fakultet. Utöver detta finns vid universitetet LDC, som levererar tjänster till hela organisationen.

IT-leveranser samordnas och kvalitetssäkras i ett gemensamt forum kallat SamIT.

IT för anställda
Som anställd inom Lunds universitet har du som anställd tillgång till grundläggande IT-infrastruktur som t.ex. nätåtkomst. Tjänster utöver Tjänster utöver dessa tillhandahålls antingen av lokal IT-personal eller via avtal med intern eller extern IT-leverantör.

IT för studenter
Som student vid Lunds universitet har man bl.a. tillgång eget konto och e-post.


Tillbaka

Sidansvarig: Andreas Wikfeldt
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-01-02

IT-kontoret

Karl Ageberg
CIO, utvecklingsstrateg
karl.ageberg@rektor.lu.se

Andreas Wikfeldt
IT-strateg
andreas.wikfeldt@rektor.lu.se

John Westerlund
Utvecklingsstrateg
john.westerlund@rektor.lu.se

 

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20