FAQ

 

This page in English

Hur gör man med LU-kortet när en person avslutar sin anställning eller utbildning?

Behörigheten till passersystemen upphör när personen tas bort ur LUCAT/STiL. Men eftersom kortet utöver passerkortsfunktionen har en ID-kortsfunktion ska kortet krävas tillbaka, och sedan klippas och slängas.

Hur tar jag hand om ett återlämnat kort?

Kort som återlämnas när en person avslutar sin anställning eller utbildning vid Lunds universitet ska klippas och sedan slängas.

Vad ska anställda och studenter göra för att få ett nytt passerkort om det har blivit förlorat eller skadat?

På sidan www.lu.se/emergency finns en Incidentrapport som ska användas ”Om något händer”. I Incidentrapporten finns möjlighet att fylla i passerkortsförlust (detta gäller även om kortet är skadat). Information finns på ovan sida.

På sidan www.lu.se/lukortet finns information om ”Här skaffar du ditt nya kort” med information om öppettider m.m. När man får ett nytt kort, förs automatiskt behörigheterna över till det nya. 

Sparas det en kopia av mitt kort så jag kan få ett nytt utan att fotografera om mig?

Det sparas inga kopior av passerkorten av säkerhetsskäl. Varje passerkort är unikt och tillverkas (precis som övriga ID-handlingar i vårt land) vid det tillfälle som man sitter framför kameran.

Vem kontaktar man för att få ett nytt kort?

När det gäller passerkorten, vänder man sig till någon av de tre, snart fyra kortstationer universitetet har i Lund eller den i Helsingborg alternativt i Malmö. Varje passerkort tar max 90 sekunder att tillverka och öppettiderna är generösa (det går även att fixa specialtider i trängande fall och för grupper). Se mera www.lu.se/lukortet

Det vore bra om man i vissa fall kunde få ett tidsbegränsat passerkort med giltighetstid 24 timmar. Är det möjligt?

Eftersom behörigheterna är knutna till person (anställd, student, besökare eller entreprenör) och att ett personligt kort av denna anledning är snabbare att producera skulle hanteringen av tillfälliga kort medföra en ökad arbetsbelastning.

Tidsramarna. När böjar de nya korten att gälla - när upphör de nuvarande att
fungera?

Lunds universitet kommer successivt att byta ut de passersystem som inte fungerar ihop med det nya kortet. Målsättningen är att allt ska vara klart innan årsskiftet 2011/2012. Genom att producera nya kort till alla redan nu, skapas grunden för en smidig övergång. De gamla korten gäller till dess att systemen är utbytta.

Även Region Skåne arbetar på en övergång till kortkompatibla system.

Gäller det enbart anställda eller alla som behöver tillgång till universitetets byggnader?

Alla med anknytning till Lunds universitet ska ha ett kort.

Detta gäller även de som normalt har en annan arbetsgivare och som inte från denne har ett kort som är kompatibelt med universitetets passersystem.

Varför genomförs detta nu, med gemensamt passerkort?

Behovet av ett gemensamt fungerande passer- och ID-kort har sedan länge funnits på önskelistan (även på den lista som rektor fick av Lunds studentkårer förra året), då det krävs upp till 35 olika kort för att röra sig bara inom Lunds universitet. Lunds universitet ingår i ett nationellt och europeiskt samarbete som heter European Campus Card Association vars syfte är att öka möjligheten till en fri rörlighet mellan alla lärosäten i Europa genom att använda ett kort överallt.

Även Region Skåne arbetar med samma inriktning, vilket innebär att den som har fått ett RS-kort förhoppningsvis kan använda detta även inom Lunds universitet i framtiden.

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Per Gustafson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service 

Uppdaterad: 2014-01-02

Kontaktinformation

Ställ dina frågor till:

lukortet@lu.se

bild på två passerkort
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20