Hyresdebitering

Intern hyresdebitering

Har du frågor kring den löpande månatliga hyresdebiteringen eller hyresbudgeten som LU Byggnad producerar kan du kontakta:

Ingela Fallenius, ankn 24136,

Maria Lindell

Från och med 2011-01-01 används föjande konton i samband med kostnader och intäkter för lokalbokningar (ej ordinarie månadsvisa internhyran).


Kostnadskonto: 951130 U kostnad bokade lokaler

Intäktskonto: 931500 Intern försäljning lokaler

Kontakperson: Per-Arne Jönsson, ankn 27091

Per-Arne Jönsson


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-06-24

Relaterad information

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Johannes Malmquist
avdelningschef
Ekonomi/Systemstöd (LU Byggnad)

Tel:
+46462223836

E-post:
johannes.malmquist@bygg.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20