Bra att veta vid flytt


Det finns en hel del att tänka på inför en flytt. Du kan alltid kontakta din lokalplanerare om du undrar något.

Lokalplanerare och projektsamordnare


Regler vid avflyttning

 • Slitage i lokalerna som inte kan anses som normalt skall ersättas av brukaren till fastighetsägaren.
 • Vid avflyttning skall lokalerna vara tomma på brukarens tillhörigheter och vara väl städade och rengjorda. Är dessa åtgärder ej vidtagna låter LU Byggnad avhjälpa bristerna på brukarens bekostnad.
 • Låscylindrar är brukarens egendom. Samordning ska ske med den nya brukaren eller LU Byggnad vid demontering av gamla och montering av nya cylindrar.
 • Brukaren meddelar LDC tidpunkt och ny adress för flytt av tele/data.
 • Alla kostnader i samband med flyttning betalas av brukarna.
 • Extra avfallskärl för exempelvis papper eller container för uttjänta möbler beställes hos Ragn-Sells, kundcenter.malmo@ragnsells.se.
 • Möbler och utrustning som blir över vid flytten 
 • Flyttstädning beställes hos LU Service.

  Flyttstädning
 • Flyttföretag beställes enligt ramavtal. Leta i avtalsdatabasen.

  Flyttföretag enligt avtal i avtalsdatabasen - till webbplatsen för inköp och upphandling
 • Kontrollera om era olika tillstånd påverkas av flytten. Måste ni göra en ny anmälan eller kanske lämna in en ändring?
 • Om perklorsyra, andra starka syror, kvicksilver, radioaktiva ämnen, biologiska ämnen eller egna kylaggregat hanterats i lokalerna ska detta intygas.

  Intyg om hantering av kemikalier (Word 113 kB - Nytt fönster)
 • Kontrollera var möbler och utrustning är inventarieförda innan demontering och flyttning.

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Sara van Lunteren
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service 

Uppdaterad: 2014-06-24

Universitetsbiblioteket
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20