Byggnader och lokaler

LU Byggnad ansvarar för universitetets lokalförsörjning. Vi utgör universitetets samlade kompetens inom strategisk lokalplanering och byggprojekt. Vi har även kompetens inom inredning, miljö, säkerhet, fysisk arbetsmiljö, avtalsjuridik och fastighetsekonomi. Detta säkerhetsställer att Lunds universitetets lokaler håller hög klass. LU Byggnad ansvarar även för gemensamma lärosalar, schemaläggning, lokalbokning samt café- och restaurangverksamheten.

Universitetet äger inga lokaler utan hyr sina lokaler av olika fastighetsägare. LU Byggnad är universitetets avtalspart gentemot fastighetsägaren. Det innebär att LU Byggnad ansvarar för frågor som rör inhyrningar, avveckling och för alla förändringar av universitetets lokalbestånd. Förändringar kan vara alltifrån mindre ombyggnader till större nybyggnader, samt omflyttningar och förändrat lokalutnyttjande. Kontakta alltid LU Byggnad vid förändrat lokalbehov eller övriga frågor som rör lokaler. Det finns en ansvarig lokalplanerare för alla universitetets lokaler.

Upplåtelser inom universitetet regleras av föreskrift för intern upplåtelse.

Vi ser till helheten och vill skapa attraktiva och hållbara lokaler för forskning, undervisning och möten.


Tillbaka

Innehållsansvarig: Åsa Bergenudd
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service

Uppdaterad: 2014-01-15

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20