Avfallshantering

Här finns information samlad om universitetets återvinning och avfallshantering. 

Källsorteringsguide

Källsorteringsguiderna är på både svenska och engelska. De funkar bra att skriva ut och sätta på anslagstavlan, i pentryt, i korridoren eller annan synlig plats.

Allmän källsorteringsguide "Den stora" A3 (PDF 181 kB - Nytt fönster)

Källsorteringsguide för kök (PDF 221 kB - Nytt fönster)

Källsorteringsguide för kontor (PDF 229 kB - Nytt fönster)

Farligt avfall 

Farligt avfall

Returpapper, wellpapp och sekretess

Returpapper, wellpapp och sekretesspapper

Grovavfall

Grovavfall

Information om hur man hanterar möbler, vitvaror, elektronik, lastpallar, ljuskällor, tonerkassetter, batterier, metall, betong, trä, spån etc, som man vill bli av med eller inte längre behöver.

Hushållsavfall och förpackningar

Hushållsavfall och förpackningar

Med förpackningar avses glas-, metall-, plast-, och kartongförpackningar

Campus Helsingborg och verksamheter i Malmö

Vänd dig till ditt kansli för information om avfallshanteringen.

Källsorteringsinredning

Källsorteringsinredning


Tillbaka

Innehållsansvarig: Maria Nilsson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service

Uppdaterad: 2014-10-14

Kontaktinformation

Maria Nilsson
Miljösamordnare
Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (LU Byggnad)

Tel:
+46462227082

E-post:
maria.nilsson@bygg.lu.se

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20