Ansöka om pengar för energieffektiviseringar


Sista ansökningsdatum var 2011-10-07. Beslut om tilldelning har meddelats kontaktperson i ansökan 2011-11-16.
 

Detta var den sista ansökningsperioden. Projektet Incitamentsprogrammet är avslutat vad gäller att kunna ansöka om medel för energieffektiviseringar.

Det som återstår för Expertgruppen (beslutsgruppen) är att sammanställa en slutrapport att överlämna till Förvaltningschefen. Denna ska beskriva resultat, och erfarenheter och reflexioner gruppen gjort under arbetets gång, samt diskussion och förslag kring ett fortsatt arbete med energifrågor inom universitetet.


Vem har fått pengar?

Verksamheter som tilldelats medel


Hur går det till att få sina pengar?
 

Om utbetalning av medel 

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Åsa Bergenudd
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service

Uppdaterad: 2014-01-10

Frågor?

Maria Nilsson
Miljösamordnare
Arbetsmiljö, Miljö och Säkerhet (LU Byggnad)

Tel:
+46462227082

E-post:
maria.nilsson@bygg.lu.se

Incitamentsprogrammet
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20