Service, tjänster och IT


This page in English

Hjälp och service inom IT, dator, telefoni, lokaler m.m., till exempel lokalbokning, konferens, tryckeri, servicedesk, IT-tjänster och videokonferenser.   


Mest efterfrågat på dessa sidor:


Servicedesk

LDCs driftinfo
Lokalbokning i TimeEdit Lokal


 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Jonas Andersson
Frågor om webbplatsen: Webbavdelningen
Ansvarig sektion: Kommunikation

Uppdaterad: 2014-11-04

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20