Sjuk- och friskanmälan


This page in English

Om du är sjuk ska du anmäla det till den kontaktperson du har på din institution/enhet.

När du är frisk registrerar du din sjukförsäkran för sjukperioden i Primula webb. Försäkran skickas via Primula webb för kännedom till närmaste chef samt till kontaktpersonen.

Om du är sjuk mer än 7 kalenderdagar ska läkarintyg lämnas till chef med personalansvar samt till lönekontoret. Lönekontoret anmäler sjukfallet till Försäkringskassan efter sjuklöneperioden, dvs den 15 kalenderdagen.

Det är ditt ansvar att Försäkringskassan erhåller läkarintyget. I de flesta landsting kan din läkare skicka in intyget elektroniskt direkt till Försäkringskassan. Det går snabbare, och du slipper posta intyget.

Om du har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till Försäkringskassan.

Förlängningar av läkarintyg ska fortlöpande lämnas till chef, lönekontoret samt Försäkringskassan.


Sjuk/friskanmälan - i Primula webb (Nytt fönster)


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20