Sjuk- och friskanmälan


This page in English

Sjuk 1-7 dagar

Om du är sjuk 1-7 dagar ska du anmäla det till den kontaktperson du har på din institution/enhet.

När du är frisk registrerar du din sjukförsäkran för sjukperioden i Primula webb. Försäkran skickas via Primula webb för kännedom till närmaste chef samt till kontaktpersonen.

Sjuk mer än 7 dagar

Om du är sjuk mer än 7 dagar ska du lämna läkarintyg till arbetsplatsen. Du kan skicka läkarintyget direkt till lönekontoret men ska då också informera din arbetsplats om sjukskrivningens omfattning och längd. Lönekontoret anmäler sjukfallet till försäkringskassan efter sjuklöneperioden.

Du ska fortlöpande lämna läkarintyg till arbetsgivaren. Lönekontoret vidarebefordrar det till Försäkringskassan.

För en sjukperiod upp till och med 14 dagar registrerar du din sjukförsäkran för sjukperioden i Primula webb. Försäkran skickas via Primula webb för kännedom till närmaste chef samt till kontaktpersonen.

Om du varit sjuk längre än 14 dagar ska sjukförsäkran fyllas i på pappersblankett när sjukperioden är slut och lämnas till kontaktpersonen för vidarebefordran till lönekontoret.

Sjuk/friskanmälan - i Primula webb (Nytt fönster)


Tillbaka

Sidansvarig: Birgitta Carlsson
Webbansvarig: Per-Evert Persson
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-03-24

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20