Semester


This page in English
Arbetsgivaren är ytterst ansvarig inte bara för att semester för den enskilde arbetstagaren läggs ut, utan också för att semestern verkligen tas ut.

Semesterns längd är:

  • 28 dagar till och med det år du fyller 29 år.
  • 31 dagar från och med det år du fyller 30 år.
  • 35 dagar från och med det år du fyller 40 år.  

Semestern är i vissa fall kortare, t ex om du inte varit anställd hela året eller har varit frånvarande av skäl som inte berättigar till semester. Fråga din chef eller sektionen Personal om du är osäker på vad som gäller.

Några regler kring semester:  

  • Semester under en del av dagen räknas som en hel semesterdag.
  • Om du jobbar deltid och tar ut semester en dag räknas detta som hel semesterdag.
  • Om du har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett visst kalenderår får du spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare semesterår. Du får ha maximalt 35 dagar sparade.

Semester - ansök i Primula webb


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20