Välkommen!

Lunds universitet är en både stor och spännande arbetsplats och vi hoppas att du kommer att trivas hos oss under många år. För att du snabbt skall komma igång är det viktigt att du blir ordentligt introducerad i dina arbetsuppgifter och din organisation.

Den största och viktigaste delen av din introduktion får du såklart på din arbetsplats. Din närmaste chef på din institution eller avdelning bär huvudansvaret för att du får reda på det du behöver för att komma igång.

En nivå upp i organisation ansvarar den fakultet eller sektion du tillhör för att berätta om sin verksamhet och hur det påverkar dig.

Sektionen Personal vid universitetsförvaltningen ordnar därutöver en välkomstdag för alla nyanställda där du får universitetet presenterat ur ett övergripande perspektiv. Du får bland annat träffa tongivande personer ur universitetsledningen, lära dig mer om universitetets historia och exempel från våra tre ben - forskning, utbildning och innovation.

Dagen hålls två gånger per år i mars och oktober. Inbjudan till nästa centrala introduktionsdag skickas ut via mejl till alla nyanställda och annonseras även genom kompetensportalen.

Välkomstdagarna

Kompetensportalen

IRSO - support for visiting staff

För chefer och personaladministratörer

Om du arbetar med introduktion av nya medarbetare hittar du mer information i PA Online.

Om introduktion i PA Online


Tillbaka

Sidansvarig: Mats Hagwall
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-05-15

Relaterad information
Illustration
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20