Ersättning för personliga utlägg


This page in English
Anställda vid Lunds universitet som skall ersättas för personliga utlägg skall registrera sina utlägg i Primula res.

Andra personer, t ex gäster eller studenter som har personliga utlägg, kan få ersättning via Primula res eller i undantagsfall via Orfi. I de fall ersättningen ska betalas ut via Orfi, skall ifylld blankett Skattefria ersättningar för personliga utlägg (finns även i engelsk version) tillsammans med originalkvitto skickas till lönekontoret, sektionen Personal, hämtställe 23. Där görs en kvalitetssäkring, för att säkerställa att det är skattefri ersättning som utbetalas. Efter registrering i Orfi skickas underlaget vidare till ekonomienheten för utbetalning.

Beskattningsbara ersättningar utbetalas via Primula/Primula res i samband med ordinarie löneutbetalning.


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20