OB-tillägg


This page in English
Obekvämtidstillägg utbetalas endast för sådan ordinarie arbetstid som enligt tjänstgöringslista fullgörs på obekväm tid. Arbetstid för vilken mertidstillägg utbetalas likställs med ordinarie arbetstid.

Obekvämtidstillägg utbetalas inte för arbetstid som ligger inom flexramen men utanför den ordinarie arbetstiden.

Obekvämtidstillägg utbetalas med följande belopp för timme.

  • För enkel obekväm tid utgår 13 kr per timme
  • För kvalificerad obekväm tid utgår 30 kr per timme
  • För obekväm helgtid utgår 66 kr per timme

Med enkel obekväm tid

  • förstås tid mellan klockan 19 och 22, i den mån det inte är fråga om tid som sägs nedan.

Med kvalificerad obekväm tid förstås

  • tid från klockan 19 på fredag till klockan 07 på måndag,
  • tid från klockan 19 på dag före Trettondedag Jul, Första Maj eller Kristi Himmelsfärds dag till klockan 07 på närmast följande vardag,
  • all tid på vardag som både föregås och efterföljs av sön- eller helgdag samt
  • tid i övrigt mellan klockan 22 och 06.

Med obekväm helgtid förstås

  • tid från klockan 19 på dag före Långfredagen till klockan 07 på dagen efter Annandag Påsk,
  • tid från klockan 19 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till klockan 7 på vardag närmast efter helgdagsaftonen.

Summa obekvämtidstillägg för en kalendermånad sammanräknas var för sig och avrundas till närmaste hel timme, varvid 30 minuter avrundas uppåt.


Tillbaka

Sidansvarig: Birgitta Carlsson
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-01-02

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20