Lön/ersättningar


This page in English
Lönen består av:

  • Individuell lön
  • I förekommande fall lönetillägg
  • Semesterersättning

Lönetilläggen är antingen fasta eller rörliga. Med fasta lönetillägg avses sådana lönetillägg som anges med ett visst månadsbelopp t ex uppdragstillägg. Övriga tillägg t ex övertid och mertid är rörliga.

Fast lön består av individuell lön samt eventuella fasta lönetillägg. 


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20