Lön och löneförmåner


This page in English
Vid Lunds universitet regleras löner/ersättningar i huvudsak av ALFA och ALFA-T (Allmänt löne- och förmånsavtal). ALFA-T gäller enbart anställda som är SACO-medlemmar medan ALFA gäller övriga anställda. Observera att ALFA-T finns längst bak i pdf-dokumentet med grå kantmarkering. Avtalen reglerar bl a rätten till lön vid vissa ledigheter men även vilka löneavdrag som ska tillämpas vid sjukdom etc.

Utöver ALFA/ ALFA-T regleras även vissa ersättningar och förmåner i lokala kollektivavtal, beslut och riktlinjer.

Löneadministrationen vid Lund universitet handläggs av lönekontoret som ansvarar för registrering och utbetalning av löner och fungerar som en expertfunktion som kan ge rådgivning och stöd i avtalsfrågor inom löneområdet (ALFA/ ALFA-T, allmänna försäkringsfrågor, skatteregler etc).

Lönekontoret hjälper även till med intyg om lön och anställningsuppgifter, arbetsgivarintyg m m.

 


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Kontaktinformation

Lönekontoret


Postadress:
Box 117, 221 00 Lund
Besöksadress: Magle Stora Kyrkogata 12 B
Telefon: 046-222 00 00 (vx), direktval: 22 + ankn
Internpost: Hämtställe 23

Lönekontorets personal

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20