Ledigheter


This page in English
Tjänstledighet kan erhållas av många olika skäl. Vissa ledigheter är reglerade i lag eller annan förordning, t ex tjänstledighetsförordningen. Andra ledigheter så som ledighet i samband med flyttning, begravning m m regleras i ALFA.

Även i andra fall än som avses ovan kan du beviljas tjänstledighet, om det finns särskilda skäl för det och det kan ske utan olägenheter för myndighetens verksamhet. Vid prövningen av frågor om partiell tjänstledighet skall universitetet särskilt ta hänsyn till dina familjesociala förhållanden.

Om universitetet beviljar dig annan ledighet än semester får du i regel avdrag på lönen. Avdraget varierar i storlek beroende på anledningen till ledigheten.

Ledighetsblankett (pdf 78 kB - nytt fönster)


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20