Försäkringar vid Lunds universitet

This page in English (Uppdatering av engelsk sida kommer inom kort)

Här finns information samlad om försäkringar som gäller för medarbetare vid Lunds universitet.

Anställda

 Internationella medarbetare; anställda,
stipendiater och gäster

Frivilliga försäkringar som tecknas via LU

Studentförsäkringar

Studentförsäkringar hanteras av Isabelle Jönsson, Externa relationer.

0722-25 58 88

Isabelle.jonsson@er.lu.se

Läs mer här på svenska eller engelska.

Nyheter:

2013-10-22
Sidornas FAQ uppdateras löpande.


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-07-16

Kontaktinformation


Försäkringar för anställda
Jenny Palmgren, Jenny.Palmgren@pers.lu.se

Kristina Åhrman, Kristina.Ahrman@pers.lu.se


Försäkringar för internationella medarbetare; anställda, stipendiater och gäster
Sigurborg Ragnarsdottir, Sigurborg.Ragnarsdottir@pers.lu.se

Marie Fernbrant, Marie.Fernbrant@pers.lu.se


URA
Lena Annerfeldt, Lena.Annerfeldt@pers.lu.se


Tjänstegrupplivförsäkring och frivilliga försäkringar
Gunborg Rosén, Gunborg.Rosen@pers.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20