Arbetstid och klämdagar


This page in English
Ett lokalt avtal om flexibel arbetstid (flextid) gäller för samtliga anställda vid Lunds universitet med undantag för lärare, djurvårdare och arbetstagare inom lokalvården som har egna särskilda lokala avtal.

För anställda vid Botaniska trädgården gäller särskilda bestämmelser om flexram och flextid. 

Flextider

Arbetstiden vid heltidsanställning är 8 timmar per dag. Lunchrast ingår inte i arbetstiden.

För heltidsanställd är flextiden på morgonen klockan 07.00-09.00 och på eftermiddagen klockan 15.00-19.00. Lunchflex gäller för tiden klockan 11.30-13.30.

Helgdagar och klämdagar

Helgdagar är lediga. Som helgdag räknas även påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton.

Lediga är även s k klämdagar, d v s helgfria måndagar-fredagar mellan två arbetsfria dagar, t ex den 30 april om den infaller på en måndag.

Vid heltidstjänst minskas arbetstiden vissa dagar med 4 eller 2 timmar enligt följande.

Arbetsdag Timmar
Trettondagsafton 4
Skärtorsdagen 2
Den 30 april som infaller på en  
   a) tisdag - torsdag 2
   b) fredag 4
Dagen före Alla Helgons dag 4
Den 23 december som infaller på en fredag 4


För deltidsarbetande minskas arbetstiden i proportion till deltidens omfattning.

 


Tillbaka

Sidansvarig: Sektionen Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-12-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20