Arbetsmiljö


This page in English

Vänd dig i första hand till din chef

I första hand ska du vända dig till din chef i frågor som rör din arbetsmiljö.

Vem kan jag fråga?
Vem är skyddsombud?

 

Anmäla arbetsskada eller tillbud

Anmäla arbetsskador och tillbud

 

Arbetsrelaterad ohälsa och rehabilitering

Företagshälsovårdens webbsida 

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Maria Nilsson
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service

Uppdaterad: 2014-08-22

Arbetsmiljöpolicy med handlingsplan
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20