Min anställning  


This page in English
Info och blanketter som rör anställningen såsom löner, förmåner, ledighet, sjukdom, arbetsmiljö, friskvård, facket m.m.


Mest efterfrågat på dessa sidor: 


Primula webb - login

Personaladministrativa blanketter

Friskvårdsersättning

Lediga anställningar

PA-online: fördjupad information om personalfrågor (för personalsamordnare och chefer)


Aktuellt om personalfrågor

  • 2014-05-09

    Senaste numret av nyhetsbrevet innehåller bland annat information om nya rutiner gällande sjuk- och friskanmälan, nytt verktyg för rehabiliteringsarbete ...

  • 2011-07-12
    Skissernas museum kommer nu med ett fint erbjudande till dig som är anställd vid Lunds universitet: Du får ...
  • 2010-09-21
    Utbildningsprogrammet för e-rekrytering hösten 2010 är nu klart. Behörighetsgivande utbildning i e-rekrytering är inriktad på: - Chef/prefekt, ges vid fyra ...

Äldre notiser

Dessa notiser som RSS


Tillbaka

Innehållsansvarig: Jonas Andersson
Frågor om webbplatsen: Webbavdelningen
Ansvarig sektion: Kommunikation

Uppdaterad: 2014-03-20

Relaterad information

Om du behöver råd och stöd inom personalfrågor kontakta Sektionen Personal. Sektionen består av sex avdelningar:

• Stab
• Arbetsrätt och anställning
• Kompetensutveckling
• Kompetensförsörjning
• Löner och förmåner
• CED - Centre for
  Educational Development

Kontakta Sektionen Personal

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20