Utvärdering av forskning - RQ08


RQ08 - Research Quality Assurance for the Future - är en utvärdering av all forskning vid Lunds universitet. Baserat på självvärderingar och annat material från alla institutioner vid universitetet bedömde under 2008 över hundra internationellt högt respekterade forskare universitetets pågående forskning och de framtida planerna. Utvärderarna kom från Europa och USA.

Syftet med utvärderingen var bl.a. att identifiera både starka och svagare forskningsmiljöer, miljöer med potential att utvecklas och att identifiera processer för att utveckla forskningen. Resultatet från utvärderingen används som ett underlag för universitetets planering som syftar till att ytterligare stärka forskningens kvalitet.

Slutrapporten för RQ08

Resultatet från RQ08 presenterades den 17 september 2008 av huvudordförande professor Geoffrey Boulton, som haft ett speciellt ansvar för de övergripande aspekterna av hela utvärderingen. Läs dokumenten här (samtliga är på engelska):

Sammanfattning, RQ08, 52 sidor (PDF 248kB - Nytt fönster)
Hela slutrapporten från RQ08, 524 sidor (PDF 1,9 MB - Nytt fönster)
Appendix - bilagor RQ08 (PDF 1,5MB - Nytt fönster)
Professor Geoffrey Boultons CV (PDF 39kB - Nytt fönster)

Presentation av slutrapporten
17 september - dokumentation:
Geoffrey Boultons presentation (PDF 180kB - Nytt fönster)
Bengt Söderströms presentation (PDF 186kB - Nytt fönster)
Björn Wittenmarks presentation (PDF 182 kB - Nytt fönster)

Bibliometrisk studie av forskningen vid Lunds universitet 2002-2007

Bibliometrin utgör ett komplement till RQ08. Rapporten är på engelska.

Bibliometric Study of Lund University 2002-2007 (PDF 184 kB - Nytt fönster)


Tillbaka

Innehållsansvarig: Eva Fredenholm
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2015-01-27

Kontaktuppgifter RQ08

Projektledare
Prof. Bengt Söderström
Tel: 046-222 86 17
Bengt.Soderstrom@mbioekol.lu.se

Projektkoordinator
Anne Messeter
Tel: 046-222 37 55
Anne.Messeter@fs.lu.se

 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20