Strategiska forskningsmedel


På dessa sidor hittar du information om de strategiska forskningsmedlen, händelseförloppet från regeringens proposition 2008 fram till idag och relevanta dokument och presentationer.  


Hanteringen av strategiska forskningsmedel vid Lunds universitet

Lunds universitet (LU) har av Regeringen tilldelats strategiska forskningsmedel med uppdrag att utveckla nio strategiska forskningsområden till högsta internationella nivå. Universitetet deltar också i tre satsningar som koordineras av andra universitet men där LU erhåller medel för sin del av uppdraget.

Läs mer om hanteringen av dessa medel


Händelseförlopp
 

Nedan kan du läsa om händelseförloppet i kronologisk ordning (externa händelser i kursivt):  

2008 

20 oktober Regeringens proposition 2008/09:50 (PDF nytt fönster) 
19 november Instruktioner från Björn Wittenmark och Göran Bexell till områdeskanslier och dekaner (PDF nytt fönster)
December Gunilla Jönson utses till samordnare i en beredningsgrupp bestående av Karin Hofvendahl, Magnus Edblad och Klas Malmqvist
1 december Magnus Edblad och Gunilla Jönson kallar dekaner
18 december Informationsmöte med föreslagna koordinatorer
19 december Pressmeddelande från Vetenskapsrådet (PDF nytt fönster) 


2009

16 januari Utlysning av de strategiska forskningsmedlen
16 januari - 16 mars Ansökningsprocessen
Januari samarbete med andra lärosäten inleds
30 januari Rektorsinstallation, Per Eriksson 
1 februari Sven Strömqvist tillträder som vicerektor
17 april Gunilla Jönsons rapport till universitetsstyrelsen (PDF nytt fönster) 
13 maj Intern utvärdering av ansökningsprocessen, universitets- och områdesledningar deltar (PDF nytt fönster) 
25 maj Intern utvärdering av ansökningsprocessen, koordinatorerna deltar (PDF nytt fönster)
28 maj Expertpanel gör bedömningar - LU får 24 timmar på sig att svara
15 juni Vetenskapsrådets, Vinnovas, Formas, FAS och Energimyndighetens samlade förslag till fördelning
12-26 augusti Inledande samtal med koordinatorer och områdesledning angående budget och styrning
Framtagande av budget för 2010
10 september - 8 oktober Beslut om att utse koordinatorer, ad hoc-styrgrupper och organisationstillhörighet
21 september Peter Honeth presenterar budgetpropositionen
18 december Kompletterande styrelsebeslut tas om resursfördelning (PDF nytt fönster)
18 december Viktiga rektorsbeslut tas

2010


Februari Riktlinjer från regering angående fördelning av strategiska forskningsmedel

Planer för uppföljning och utvärdering


Längre fram

I propositionen framgår att en utvärdering av de strategiska forskningsområdena bör ske efter 5 år.


Läs om strategiska forskningsmedel på Medicinska fakulteten

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2015-01-27

Kontakt

Frågor om de strategiska forskningsmedlen kan ställas till:  

Sven Strömqvist
Vicerektor
046-2223880
Sven.Stromqvist@rektor.lu.se

Karin Hofvendahl
Projektledare
046-2223628
Karin.Hofvendahl@fs.lu.se

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20