Rese- och forskningsbidrag


This page in English

De flesta av de nästan 700 stiftelser som administreras via Stiftelseförvaltning vänder sig till studenter, forskare och andra verksamma vid Lunds universitet.

Rese- och forskningsbidrag

Fakulteterans rese- och forskningsbidrag kan sökas två gånger varje år, i februari och i september. De flesta av bidragen vänder sig till forskare, doktorander, lärare och liknande men några få kan även sökas av grundutbildningsstuderande. Ansökan görs direkt i ansökningssystemet.

Fakulteternas rese- och forskningsbidrag 

Övriga bidrag och stipendier

Övriga stiftelser har separata ansökningsperioder spridda över året med koncentration i början av respektive termin. Ansökan görs direkt i ansökningssystemet.

Läs mer om övriga stiftelser 

Externa utlysningar

Ett begränsat urval externa utlysningar med tydlig koppling till Lunds universitet.

Externa utlysningar

 

Är du student?

Information om stipendier för dig som är student hittar du på www.lu.se/stipendier.


Tillbaka

Uppdaterad: 2015-01-27

Kontaktinformation

Emma Haverlind
046- 222 71 44
Emma.Haverlind@eken.lu.se

Olof Jernryd
046-222 71 48
Olof.Jernryd@eken.lu.se

Krister Åstrand
046- 222 71 45
Krister.Astrand@eken.lu.se

Postadress
Lunds universitet
Stiftelseförvaltning
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Paradisgatan 5C

Internpost
Hämtställe 31

Relaterad information

Förteckning över stipendier och bidrag som utlyses ur stiftelser anknutna till Lunds universitet (Pdf, 484 kB, nytt fönster)

Redogörelse
Bidrag beviljade från januari 2013 och framåt ska redogöras för i ansökningssystemet. För fakulteternas rese- och forskningsbidrag gäller detta bidrag beviljade från och med september 2013. 

Kontakta Stiftelseförvaltning om du ska redogöra för ett bidrag med beslut före respektive datum ovan och saknar redogörelseblankett.

Rekvisition
Rekvisition av beviljade bidrag sker på blankett som finns i anslutning till beviljad ansökan i ansökningssystemet.

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20