Frågor och svar med rektor Per Eriksson och vicerektor Carl Borrebaeck dec 2011


December 2011

Varför satsar Lunds universitet på en flytt till Medicon Village?
- När AstraZeneca beslöt att lämna sin verksamhet i Lund öppnade sig en oväntad och unik möjlighet att kunna ta vara på deras toppmoderna, forskningsanpassade lokaler på totalt 80 000 kvadratmeter. Läget i närheten till Ideon, MAX-lab och kommande ESS och MAX IV är optimalt och lokalernas storlek gör det möjligt för såväl forskargrupper som forskningsinstitut och företag att samlas under ett och samma ”tak”. Det gör att många, inte bara Lunds universitet, ser potentialen i detta Medicon Village.

Frågan har aldrig varit ”om” Lunds universitet kan vara en del av satsningen utan ”hur”. ”Hur” löste sig när Mats Paulsson genom en stiftelse kunde förvärva fastigheten och erbjuda bland annat universitetet att flytta in. Vi är övertygade om att Medicon Village kommer att bli en Life Science-anläggning i världsklass, särskilt inom cancerområdet, och vi ser all anledning till att vilja vara med om den utvecklingen.

Vad innebär det att Medicon Village AB ägs av en stiftelse?
- Övertagandet av AstraZenecas fastigheter har gjorts möjlig genom ett förhandlingsuppdrag från Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS, till Allan Larsson. Region Skåne, näringsliv och kommuner samarbetar och genom det koncept som arbetats fram har forskningen bara att vinna på ett Medicon Village.

Konceptet går ut på att AstraZeneca har sålt sin forskningsanläggning till en stiftelse. Grundare av stiftelsen är Mats Paulsson, som av privata medel tillfört stiftelsen en grundplåt på 100 miljoner kronor. Genom stiftelsen har ett fastighetsbolag bildats, Medicon Village AB. Affärsmodellen gör att hela överskottet i fastighetsförvaltningen går tillbaka till forskningen i en helt transparent process, dvs genom öppna utlysningar och vetenskaplig bedömning.

Riskerar forskningen som bedrivs vid Medicon Village att utarma den forskning vid Lunds universitet som inte flyttar dit?
- Nej, det gör den inte, tvärtom tror vi att denna satsning på sikt kan generera fantastiska synergieffekter för forskning och innovation i hela regionen. Flera forskargrupper har varit trångbodda och i behov av nya lokaler och det visade den inventering som vi gjorde i våras då ett antal forskargrupper meddelade att de ville/behövde flytta. De hade behövt lämna nuvarande lokaler på BMC och CRC förr eller senare. Vi ser inte att BMC i Lund eller CRC i Malmö kommer att ha svårt att fylla sina lokaler eftersom det finns ett antal forskargrupper som är i expansionsfas.

Grundförutsättningarna för forskare som flyttar till Medicon Village är att de behåller sin organisatoriska tillhörighet, de finansierar sin forskning som vanligt och att denna satsning inte ska påverka resurser till andra forskningsområden.

Vilken nivå kommer hyrorna att ha?
- Hyrorna kommer att vara marknadsanpassade. För fakulteterna ligger den på 2300 kronor/kvm – internt och brutto på 2550 kronor/kvm till hyresvärden. Universitetsledningen står för mellanskillnaden på 250 kronor/kvm. Denna mellanskillnad kan komma att minska i takt med att fler donationer kommer in till Mats Paulssons stiftelse.

Är forskargrupperna som flyttar dit handplockade av universitetsledningen och därmed ges en gräddfil?

- Nej, absolut inte. Denna satsning är vare sig tvingande eller uteslutande. Till en början vänder vi oss till cancerforskare och alla cancerforskare som vill och har behov av att flytta är välkomna till Medicon Village. De som inte har något sådant behov ska givetvis vara kvar i sina nuvarande lokaler. BMC och CRC är utmärkta anläggningar och vi är övertygade om att det kan ge fantastiska synergieffekter när Lunds universitets BMC och CRC nu kan kompletteras med Medicon Village.

Hur mycket satsar Lunds universitet på de nya lokalerna?
- Universitetsledningen betalar mellanskillnaden för hyrorna, cirka 2 miljoner kronor (se ovan). Själva flytten - lokalanpassning och kanske även viss utrustning betalas också av universitetsledningen.

Varför är det bråttom att skriva hyresavtal med Medicon Village – alla frågor och detaljer är ännu inte lösta?
- Det stämmer att vi måste fatta beslut om hyresavtal innan vi är färdiga med alla detaljer kring exempelvis lokalanpassning, laboratorieutrustning och prekliniska lokaler. Vi har dock fått svar på tillräckligt många frågor för att vara beredda på att gå in i detta från 2012. Den privaträttsliga stiftelse som köper anläggningen behöver garantier för att kunna låna upp pengar av banken. Lunds universitet genom rektor avser att teckna ett hyresavtal på tre år till en kostnad av cirka 20 miljoner kronor om året gällande cirka 8000 kvm.

När sker flytten för forskargrupperna?
- Tillträde till fastigheten blir för bolaget den 10 januari 2012. Forskargrupperna flyttar successivt därefter in i takt med att alla detaljer blir färdiga. Berörda fakulteter måste under 2012 få handlingstid, bland annat för lokalanpassning och mer detaljerade behovsanalyser. Satsningen på Medicon Village är långsiktig och vi räknar med att det tar tre år innan vi helt ser hur de nya lokalerna fyllts upp och innan vi kan räkna med en avkastning som kommer forskningen till del.

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: Kristina Lindgärde
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig enhet: Kommunikationsservice, LTH

Uppdaterad: 2014-01-02

Korta fakta om Medicon Village

Medicon Village tog över fastigheterna den 10 januari 2012.

Totalt består området av ca
80 000 kvm, varav 30 000 är laboratorielokaler och 50 000 är kontor och konferensanläggning. På området finns även större mötesrum i varje byggnad, utbildningslokaler, restaurang, sporthall, gym och parkeringshus.

Läs mer om Medicon Village på deras webbplats (Nytt fönster)

Kontakt

Från universitetet ansvarar styrgruppen, med ordförande vicerektor Carl Borrebaeck, för flytten till Medicon Village.

I styrgruppen ingår:
Gunilla Westergren-Thorsson, Med fak
Olov Sterner, Nat fak
Anders Axelsson, LTH
Åsa Bergenudd, Tf Byggnadschef
Ingalill Rahm Hallberg, Prorektor
Studentrepresentant: Anja Nylander, LUS

Representanter för personalorganisationerna är: Rune Nilsson, Jacob Branting och Karin Everlund.

Adjungerande är: Hannie Lundgren (Region Skåne) och Hugh Connell (medfak)

Frågor om flytten och projektet:
vicerektor Carl Borrebaeck

Projektledare (föräldraledig) Ulrika Andréasson

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20