LU Innovation System


Lärarundantaget

Som anställd vid ett svenskt universitet lyder man under ”lärarundantaget”, vilket innebär att det är du som forskare, inte universitetet, som äger rätten till dina forskningsresultat. Denna rättighet innebär ett stort ansvar, då det är upp till dig att avgöra vad som ska hända med dina resultat. Att publicera sina resultat ses som en självklarhet, men fundera på om de också kan göra annan nytta i samhället? De kanske kan ligga till grund för en ny produkt eller tjänst som kan skapa jobb, minska lidande och öka samhällets utveckling.

Innovationsservice

Hos LU Innovation System kan forskare få kostnadsfri och konfidentiell hjälp med att kommersialisera sin forskning. Erbjudandet består av stöd och resurser inom följande områden:

  • Patent
  • Affärsrådgivning
  • Finansiering
  • Juridik
  • Marknadsföring

LU Innovation System hanterar årligen ca 100 idéer, 50 nyhetsgranskningar (förstudie till patent) och 10 bolagsbildningar.

Patent före publicering

Har man forskningsresultat som kan vara aktuella för patentering ska man kontakta LU Innovation System i god tid före publicering. Det går nämligen inte att få ett patent om uppfinningen/upptäckten redan är publicerad. Ett patent är ett oerhört viktigt värde när man söker finansiering för att driva projektet vidare och utveckla en produkt.

 

Gå till LU Innovation Systems hemsida 

 


Tillbaka

Sidansvarig: Malinee Granhof
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: LU Innovation System

Uppdaterad: 2014-01-02

Kontaktinformation

LU Innovation System

Har du ett forskningsresultat som kan vara aktuellt för kommersialisering?
Kontakta oss på:

Tel: 046-222 1111
E-post: info@innovation.lu.se
Webb: www.innovation.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20