Svenska finansiärer

På denna sida finns information rörande svenska finansiärer som har särskilda krav på central handläggning av ansökning och redovisning.

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW) och Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) - projektbidrag

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond (MAW) och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (MMW) utlyser projektanslag med sista ansökningsdag den 1 april 2015.

Observera! Stiftelserna kommer framöver endast att ha en årlig utlysning med sista ansökningsdag 1 april.

Den 17 februari 2015 kl 09.00 är sista dagen för att sända in underlag till Forskningservice för att kunna delta i den LU-interna prioriteringen av ansökningar till de båda stiftelserna. 

För mer information

Utskick för vidare spridning
Mall för CV

Läs mer på stiftelsernas webbplatser

 
MMW och MAW finansierar projekt av högsta internationella standard. Det ska vara en sammanhållen frågeställning gärna inom nya forskningsområden, tvärvetenskapligt och inom IT och digital media. MMW prioriterar juridik, ekonomi och samhällsvetenskap. MAW prioriterar humaniora och lärande.

Kontaktpersoner:

Tina Trollås

Tel: 222 77 45

Sara Naurin

Tel: 222 70 43

Wallenberg Academy Fellows (WAF) 2015

Knut och Alice Wallenberg erbjuder ett program för yngre framstående forskare i början av sin karriär (doktorsexamen efter 1 januari 2007). Programmet är öppet för forskare inom medicin, teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, liksom gränssnitten därimellan. Om du är intresserad kontakta din fakultet.

Lunds universitets hanteringsordning finns här.

Kontaktperson: Tina Trollås ankn 27745.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Anslag till forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential
Läs mer


Tillbaka

Sidansvarig: Tina Trollås
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Sektionen Ledningsstöd

Uppdaterad: 2015-01-28

Kontaktpersoner

Forskningsservice

Sara Naurin

Tel: 222 70 43

Tina Trollås

Tel: 222 77 45

Besöksadress:
Byrålogen, rum 218
Paradisgatan 5C

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20