Research Professional - sök bland forskningsutlysningar från hela världen

Vad är Research Professional?

Research Professional (fd ResearchResearch) är en on-line-databas  där du kan söka efter utlysningar av forskningsfinansiering  från hela världen. Du kan som enskild forskare skapa en egen profil och spara sökningar på forskningsutlysningar inom ditt eget område och få email-aviseringar om nya utlysningar.

Så här använder du Research Professional

Alla LU-anställda med en LUCAT-identitet har tillgång till Research Professional!

Skapa din egen profil
När du skapar ditt individuella konto, måste vara inloggad på en dator ansluten till LU:s nät, därefter är Research Professional tillgängligt från alla datorer och internetuppkopplingar. Logga in via "Register" och följ instruktionerna.

Inloggning på personligt konto
Logga in via "Sign in"

Campus access  - åtkomst från LU-ansluten dator

  • Logga in via "Campus Access" från en dator ansluten till LU:s nätverk. Du kommer då åt en allmän profil, inte din personliga (den kräver att loggar in via "Sign in")
  • Åtkomst via VPN-tjänst (Virtual Private Network), datorn uppfattas då som en del av LU:s nätverk. Kontakta LDC servicedesk för hjälp.

Introduktion - undervisningsmaterial
När du loggat in, finns det undervisningsmaterial på webbsidan, under rubriken ”Tutorials” i högerkolumnen på startfliken.


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-09-29

Kontaktperson

Tina Trollås
Tel: 046-222 77 45

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20