Forskningsservice


Forskningsservice ger hjälp och stöd åt forskare och forskargrupper i frågor om extern forskningsfinans-iering. Vi har särskilt ansvar för ansökningar för vissa svenska finansiärer, EU:s ramprogram för forskning samt amerikanska statliga finansiärer. Forsknings-service arbetar även med universitetsövergripande forskningskommunikation, samt administrativt stöd till utbildning på forskarnivå.

To this page in English
Kalendarium
Kontakta Forskningsservice

Aktuellt

International Conference "The Future of Strategic Research Areas"

Lund 23-24 April: Welcome to an international conference

Lund university arranges an international conference on the future of Strategic Research Areas (Strategiska forskningsområden ”SFO:er”) in a Swedish and in a European perspective. Central questions for the conference concern what role the research areas can play for promoting interdisciplinary research and challenge driven research and how academia and society can profit from them also in terms of education and innovation for the future. A special question concerns their potential for Horizon 2020.

Date: Wednesday 23 and Thursday 24 april 2014

Location: Eden Lecture Hall and Palaestra et Odeum

Organizer: Lund university

Contact person: Birgitta Larsson (birgitta.larsson@fs.lu.se) at Research Services, LU

Registration,

 

Horizon 2020

Lund,7 May: Welcome to a half-day course on "How to understand Horizon 2020 and write a competitive proposal”
The aim of this course is to train researchers in writing professional and competitive proposals for the Horizon 2020. Impact has become one of the key evaluation criteria in European research proposals. The course will explain the concept of 'Impact' and how to express the potential impact of proposals. Course presenter Dr. Sean McCarthy.

Date: Wednesday 7 May 2014
Time: Morning (9:00-12.30)
Location: Edens hörsal, Paradisgatan 5 Lund
Organizers: Lunds universitet, SLU, Malmö högskola, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan Kristianstad, Innovationskontor Syd
Contact persons at Research Services, Lund University, anneli.wiklander@fs.lu.se and sophie.hyden_picasso@fs.lu.se
Registration, no later than 28 April

Lund 9 May: Invitation to a seminar on ERC Advanced Grants
To the seminar we are happy to invite Dr Ana Beramendi, National Contact Point for ERC at the Swedish Research Council, Professor Dainis Dravins, Lund University who has experience of working as an ERC evaluator and Professor Peter Schurtenberger, Lund University who has recently received an Advanced Grant.The seminar will be held in English.

Target group: active researchers who have a track record of significant research achievements in the last 10 year
Date
: Friday 9 May
Time: 10.30 (sharp) - 12.00.
Place: Lundmarksalen, Department of Astronomy, Sölvegatan 27, Lund.
Registration: no formal registration is needed, but please send an e-mail to Teresia.Rindefjall@fs.lu.se letting us know if you are planning to attend
More information on the ERC Grants
Internal management of proposals

Utlysningarna för 2014 har publicerats

Utlysningarna - Work Programmes Participant Portal

Mer information
Prenumerera på information om de olika delprogrammen i H2020 via sändlistor
Kontakta EU-gruppen för mer information, idédiskussioner, hjälp att hitta utlysningar mm

Svenska utlysningar:

Vetenskapsrådets utlysningar för forskningsinfrastruktur: Bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning (deltagande i internationell infrastruktur) och driftsbidrag (deltagande i internationell infrastruktur) Ansökningar till ovanstående utlysningar ska signeras av rektor, vilket gör att de ska granskas och godkännas av Forskningsnämnden innan de skickas in. Observera att detta också gäller ansökningar där Lunds universitet inte är huvudsökande. För mer information om intern hantering vid LU se hanteringsordningen. Se också VR:s hemsida. Extern deadline till VR är den 23 april.

Svenska utlysningarSTIAS fellowships för svenska forskare/STIAS Fellowships for Swedish researchers
Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS) i Sydafrika är ett fristående men med Stellenbosch University nära lierat forskningsinstitut vid vilket framstående forskare inbjuds att vistas 1-3 månader eller mer. Tanken är att man här i en stimulerande miljö ska få tid att ostört arbeta med sin egen forskning.
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) finansierar fellowships vid STIAS för svenska forskare. Fellows ska vistas vid STIAS minst en månad, gärna 3 månader eller mer.  Fellowships vid STIAS erhålls genom inbjudan från STIAS ledning, men MMW kan nominera svenska forskare för inbjudan. Intresserade uppmanas kontakta professor Kåre Bremer


Tillbaka

Sidansvarig: Anneli Wiklander  
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Sektionen Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-04-22

Nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev Forskningsnytt?

Kontakta Sophie Hydén Picasso

Forskningsnytt No. 3 - 2014

Eurokurser i EU-projekt

För redovisning
Aktuell kurs
Historiska kurser
Läs mer om hur du väljer kurs

Till Work Agreement för Marie Curie Fellows
Rekommenderad kurs

Mer stöd vid LU

Granskning av forskningsavtal
Kontakta avtalsjuristerna på avdelning Juridik

Kommersialisering av forskningsresultat
Kontakta LU Innovation

Bibliotekens forskarstöd
Kontaktpersoner på de olika biblioteken

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20