Forskningsnämnden

 

I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitet inrättades 2012 en universitetsgemensam forskningsnämnd. Den " ska behandla strategiska forskningsfrågor som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Nämnden har ett särskilt ansvar för att underlätta och stödja universitetets gränsöverskridande forskning. Nämnden bereder forskningsstrategiska frågor som universitetsstyrelsen eller rektor har att fatta beslut om.

Forskningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor."

Forskningsnämndens uppdrag preciseras närmare i rektors beslut 2012-04-05.
Beslut (PDF 368 kB öppnas i nytt fönster)

Hur nämnden ska vara organiserad och sammansatt framgår av arbetsordningen. Se också under fliken Forskningsnämndens sammansättning.

Forskningsnämnden har i stort övertagit de verksamhetsområden som tidigare sorterade under det nu avvecklade Rådet förforskningsinfrastruktur. 


Tillbaka

Sidansvarig: Birgitta Larsson 
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Sektionen Ledningsstöd

Uppdaterad: 2015-03-02

Kontaktinformation

Ordförande: Vicerektor Stacey Sörensen
Stacey.Sorensen@rektor.lu.se 

Sekreterare: Magnus Edblad, Forskningsservice
Magnus.Edblad@fs.lu.se 

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20