Forskningsguiden


Forskningsguiden är en handbok som syftar till att stötta forskare. Den innehåller information rörande alla faser i ett forskningsprojekt från planering via genomförande till rapportering. Informationen är i form av korta beskrivningar, tips och råd, hjälp till självhjälp, mallar, handböcker, kontaktinformation och länkar till interna och externa webb-sidor.

Till Forskningsguiden (nytt fönster)

 


Tillbaka

Sidansvarig: Anneli Wiklander  
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Sektionen Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-11-11

Kontakt

Forskningsservice

Tina Trollås
Tel: 222 77 45

Birgitta Larsson
Tel: 222 70 43

Forskningsservice

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20