Forskaretik och forskningsetik

Till forskaretiken hör frågor som rör forskningens kvalitet, forskarens hederlighet och integritet, och forskarens agerande i vissa roller utanför den rena forskningen. I forskaretiken inkluderas även relationen till medarbetare, forskarkolleger och finansiärer.

Till forskaretiken hör också frågor som gäller vetenskaplig oredlighet, intressekonflikter vid granskning av kollegers manuskript och publikationsetik.

Etikfrågor vid Lunds universitet. En vägledning. Beslut av universitetsstyrelsen 2005-04-22
(PDF 152 kB – Öppnas i nytt fönster)

Codex – Vetenskapsrådets portal till forskningsetiska riktlinjer (Öppnas i nytt fönster)

Forskningsetisk information (Öppnas i nytt fönster)

Vetenskaplig oredlighet

Nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet ansvarar för utredning av misstänkt vetenskaplig oredlighet vid Lunds universitet. Misstanke om vetenskaplig oredlighet ska omgående skriftligen anmälas till Nämnden. Anmälan ska ges in till förvaltningschefen vid Lunds universitet.

Föreskrifter om handläggning av ärenden om misstänkt vetenskaplig oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat utvecklingsarbete vid Lunds universitet

Djurförsök i forskningen

En etisk fråga som engagerar många är användningen av djurförsök i forskning. Är det rätt att vi människor använder djuren för våra syften? Är det etiskt försvarbart att inte använda all tillgänglig kunskap för att försöka bota sjukdomar?

Läs mer på webbplatsen djurforsok.info
(Öppnas i nytt fönster)

 


Tillbaka

Sidansvarig: Tina Trollås
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Sektionen Ledningsstöd

Uppdaterad: 2015-01-27

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20