Villkor för att hyra rum/lägenheter


Lunds universitet erbjuder sina gästforskare boende på Gästhemmet, Dag Hammarskjöldsväg 8 a, Annexet Spoletorp och Gråbrödersgatan.

Följande villkor gäller:

Beställning
Beställning kan ske skriftligt eller muntligt av institutionen eller annan enhet inom universitetet.
Ansvarig för gästforskarboendet skall skriftligen, t.ex. via mail, bekräfta beställningen.
Senast en månad före ankomstdag ska beställaren lämna namnlista på gästerna.

Avbeställning
Vid avbeställning senare än 30 dagar före ankomstdagen är beställaren skyldig att ersätta boendet för de dygn rum/lägenhet inte blivit uthyrda.

Uppsägning
Institutionen är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Betalningen ska erläggas enligt överenskommelse. Om betalningsfrist överskrids har den ansvarige för gästforskarboendet rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen.

Reservation för prisändringar
Pris gäller med reservation för prisändring. Ansvarig för gästforskarboendet ska omgående informera beställaren när prisändring sker.

Utflyttning av gäst
Institutionen ansvarar för att slutstädningen utförs enligt medföljande städschema när gästen flyttar ut från lägenheten.

Övrigt
Utanför våra gästforskarbostäder är det förbjudet att grilla på grund av brandrisk.
Emballage och annat skrymmande material, liksom julgranar och blomkrukor, skall forslas bort av hyresgästen.

 

 

 


Tillbaka

Sidansvarig: webmaster@se.lu.se 
Ansvarig sektion: Byggnad, IT och Service

Uppdaterad: 2014-01-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20