Universitetskollegiet


I arbetsordningen för Lunds universitet anges att universitetskollegiet (UK) fullgör uppgiften enligt 2 kap. 8 § HF om universitetsstyrelsens skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen att utse rektor och prorektor. UK ska bestå av högst 48 ledamöter. Av dessa ska 24 vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare. Därutöver ingår 12 ledamöter som representerar övriga anställda. Studenterna ges möjlighet att utse 12 ledamöter.

Mandatperioden för UK:s ledamöter är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år. Mandatperioden för nuvarande UK är från och med 2012-03-01 till och med 2015-02-28.

Ledamöter i universitetskollegiet (PDF 60 kB - Nytt fönster)

Rekrytering av ny rektor och prorektor

Här kommer du att kunna läsa om universitetskollegiets arbete under processen att rekrytera ny rektor och prorektor för Lunds universitet. Information kring denna process finns även här.

2014-11-24
Universitetskollegiet har efter omröstning beslutat att Eva Wiberg är den kandidat kollegiet förordar som prorektor från 1 januari 2015.

Protokoll från möte med universitetskollegiet 2014-11-24 (PDF 32 kB - Nytt fönster)

2014-11-20
Universitetskollegiet intervjuar prorektorskandidaterna.

Protokoll från möte med universitetskollegiet 2014-11-20 (PDF 28 kB - Nytt fönster)

2014-11-14

Universitetskollegiet har möte där beredningsgruppen meddelar vilka kandidater som kollegiet har att ta ställning till.

Protokoll från möte med universitetskollegiet 2014-11-14 (PDF 32 kB - Nytt fönster)

2014-10-28
Arbetsutskottet har möte, varav första delen är tillsammans med beredningsgruppen. Till uppdraget som prorektor finns fem kandidater. Samtliga kandidater har blivit nominerade och tackat ja till att kandidera. Den 14 november kommer beredningsgruppen att informera kollegiet om den/de kandidater kollegiet har att ta ställning till. Kollegiet intervjuar kandidater 20 november och genomför omröstning 24 november. Därefter meddelas beredningsgruppen kollegiets ståndpunkt. 

Protokoll från möte med universitetskollegiets arbetsutskott 2014-10-28 (PDF 28 kB - Nytt fönster)

2014-09-30
Arbetsutskottet hade möte med beredningsgruppen 24 september och universitetskollegiet har därefter haft möjlighet att lämna synpunkter på kravprofilen samt informerats om tidplan för prorektorsprocessen.
Tidplan för prorektorsprocessen (PDF 60 kB - Nytt fönster)

2014-09-08
Universitetskollegiet har möte för att rösta om vilket förslag till rektor som ska lämnas till beredningsgruppen. 
Protokoll från universitetskollegiets möte 2014-09-08 (PDF 32 kB - Nytt fönster)
Läs även om resultatet här.

2014-08-25

Universitetskollegiet har möte.
Protokoll från universitetskollegiets möte 2014-08-25 (PDF 32 kB - Nytt fönster)

2014-08-22
Universitetskollegiet har möte för att intervjua rektorskandidaterna.
Protokoll från universitetskollegiets möte 2014-08-22 (PDF 28 kB - Nytt fönster)

2014-08-21
Universitetskollegiet har möte.
Protokoll från universitetskollegiets möte 2014-08-21 (PDF 28 kB - Nytt fönster)

2014-06-09
Universitetskollegiets arbetsutskott har möte.
Protokoll från arbetsutskottets möte 2016-06-09 (PDF 32 kB - Nytt fönster)
2014-06-03
Universitetskollegiet har möte
Protokoll från universitetskollegiets möte 2014-06-03 (PDF 44 kB - Nytt fönster)
2014-04-03 
Universitetskollegiets arbetsutskott har möte för att diskutera aktuellt läge
Protokoll från arbetsutskottets möte 2014-04-03 (PDF 51 kB - Nytt fönster)

2014-01-29
Universitetskollegiet har möte för att diskutera kravprofil och process för rekrytering av prorektor.
Protokoll från universitetskollegiets möte 2014-01-29 (PDF 30 kB - Nytt fönster)

2013-11-21 
Universitetskollegiet har möte för att diskutera förslag till process och tidplan.
Protokoll från universitetskollegiets möte 2013-11-21 (PDF 32 kB - Nytt fönster)

2013-10-17 
Universitetskollegiets arbetsutskott har ett möte med Margot Wallström för avstämning inför rekryteringsarbetet.

2013-10-11
Universitetskollegiets arbetsutskott har ett förberedande möte inför rekryteringsarbetet.
Protokoll från universitetskollegiets arbetsutskotts möte 2013-10-11 (PDF 32 kB - Nytt fönster)


Tillbaka

Sidansvarig: Anna Åkesson
Frågor om webbplatsen: Michael Sellers
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-12-02

Kontaktinformation

Avdelningschef Cecilia Billgren

Tel: 046-222 70 24

E-post: cecilia.billgren@rektor.lu.se

O
rdförande i universitetskollegiet
Professor Olle Söderman

Tel: 046-222 86 03

E-post: olle.soderman@fkem1.lu.se

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20