Policy för tjänsteresor vid Lunds universitet

Lunds universitet eftersträvar att resor och logi i tjänsten ska vara kostnadseffektiva. Detta innebär följande:

  • Resenären ska välja det lämpligaste färdsättet med hänsyn till kostnad och tid. Ett billigt färdsätt bör väljas så länge det inte medför hinder att genomföra tjänsteuppdraget på effektivaste sätt
  • Resenären ska så långt möjligt beakta miljöaspekter vid val av färdmedel och logi
  • Alla beställningar av biljetter, hotell samt övriga arrangemang som normalt tillhör en resebyrås utbud ska ske hos någon av de byråer alternativt direkt hos de reseleverantörer som LU har avtal med
  • De rabattavtal som tecknas gemensamt för hela universitetet ska alltid beaktas. Sådana avtal finns för olika typer av färdmedel och hotell
  • Grunden för en god reseekonomi ligger i en effektiv reseplanering. God framförhållning och samordning av resebeställning kan ge möjligheter att utnyttja speciallösningar till lägre biljettpriser. Koncentrera därför beställning av resor till en resebeställare
  • Ställ krav på de resebyråer och reseleverantörer som LU har avtal med. Uppmana dem att vara aktiva i sökandet efter prisvärda biljetter och alternativa resvägar
  • I tjänsten intjänad leverantörsbonus får endast utnyttjas i samband med resa i tjänsten för Lunds universitet


Tillbaka

Sidansvarig: Sektion Personal
Webbansvarig: Maria Blad
Ansvarig sektion: Personal

Uppdaterad: 2014-01-02

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20