Tjänsteresor

En tjänsteresa är en resa som du gör i arbetet.

Att tänka på innan du reser

Kontrollera med UD:s hemsida vad deras rekommendation om resmålet är, stäm därefter av med din chef om lämpligheten att resa.

Resan ska vara godkänd av attestant före den bokas.

Boka resan hos den resebyrå som universitetet har avtal med. Var tydlig med dina behov och krav, t ex om det är extra viktigt att hålla nere reskostnaderna. Beställ i god tid - ger oftast bättre priser och fler valmöjligheter. Boka även anslutande transporter, som t ex flygbuss, och hotell/logi hos resebyrån.

Resebyråer

Se till att du har koll på resesäkerhet, försäkringar etc före resan börjar:

Resesäkerhet

Här finns även information om vad du ska göra om något händer på resan:

Under resan

Utlägg och reseräkning

Sådant som inte gick att boka via resebyrån betalar du själv under resan, företrädesvis med ett så kallat privatkort. Ersättning för dessa utlägg får du genom att redovisa dem i din reseräkning. Utbetalning av ersättning för utlägg görs två gånger per månad.

Privatkort

Resor och utlägg redovisas i universitetets reseräkningssystem.

Reseräkning

Videokonferenser

Ofta är det personliga mötet viktigt, men vissa möten går att ha per videokonferens. Till exempel uppföljande möten eller mellanliggande arbetsmöten i olika former av nationella och internationella samarbeten.

Information om videokonferenser


Tillbaka

Sidansvarig: infomaster@eken.lu.se  
Webbansvarig: webmaster@eken.lu.se 
Ansvarig sektion: Ekonomi

Uppdaterad: 2014-02-17

Naturgeografisk fältresa, fotograf Martin Thysell
Relaterad information
Kontakt

Försäkringar och försäkringskort:

Sektionen Personal, Jenny Palmgren, Jenny.Palmgren@pers.lu.se eller Kristina Åhrman, Kristina.Ahrman@pers.lu.se

Resebyråer och avtal:

Sektionen Ekonomi, upphandlare Elna Rosén, Elna.Rosen@eken.lu.se

Utlandsstationering:

Sektionen Personal, Lena Annerfeldt, Lena.Annerfeldt@pers.lu.se

Privatkort

Sektionen Personal, Marita Möller, Marita.Moller@pers.lu.se

Frågor om reseförskott

lev@eken.lu.se

Säkerhetsfrågor

LU Bygg, säkerhetschef Per Gustafson, Per.Gustafson@bygg.lu.se

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20