Rådet för IT och informationssystem


Rådet arbetar med övergripande policydiskussioner som skall leda fram till ett förslag till en IT-policy för LU. Rådet fokuserar på att lyfta blicken från teknik till visioner om en gemensam lägstanivå på tjänster m.m. och att IT-verksamheten skall baseras på den strategiska planens huvudpunkter gränslöshet och kvalitet.

 

Läs rektorsbeslut avseende 2008

Läs rektorsbeslut avseende 2009 samt årsrapport 2008

 

Gruppens medlemmar

Marianne Granfelt,Förvaltningschef, Ordförande
Karl Ageberg, CIO, Föredragande
Ingemar Carlstedt, M
Jacob Donnér, BMC
Johan Johansson, LDC
Lars Björnshauge, BD
Birgitta Lastow, HT
Erik Bodin, Studeranderepresentant
Annika Mårtensson, LTH
John Westerlund, adjungerad, mötessekreterare

 

Detta avhandlades på mötet

 

2010

Februari
• Digital långtidslagring
• Identitetshantering
• Ny leverantör för telefoni
• Samordning av pågående projekt (Sam-IT, Webb, PWE)

 

2009

Februari
• edu@2020
• LMS/Lärplattformar
• Upplägg samordningsprojekt IT
• Trådlösa nät med Lunds kommun
• Processer kring Studera.nu

Mars
• Perspektiv från en lärare/PLE
• Samordningsprojekt IT

Maj
• Beredskap BAS-IT
• Problem med eposten
• Samordningsprojekt IT
• Web/Ökad synlighet
• IT-Policy
• Processen kring STIL-identiteter

Juni
• Samordningsprojekt IT
• Utveckling LU Webb
• PLE/PWE
• Utbildningsinfrastruktur/Lärosalar

September
• Framtida nätbaserade lärmiljöer
• Samordnat IT-Stöd
• Förnyad webbnärvaro
• Gemensam print- och betallösning
• Identitetshantering

Oktober
• Campusavtal Microsoft
• Digital långtidslagring, REDA/DILL
• Vad är viktigt 2013?
 

2008

Juni
• Nulägesbeskrivning
• Diskussion kring gruppens uppdrag
- Övergripande policys
- Systemsamordning och systemförvaltning
- Låta tusen blommor blomma?
- Organisation
• Publiceringsverktyg

September
• Avrapportering kring publiceringsverktyget
• Genomgång av policyområden
• Publicering av agendapunkter

Oktober
• Förvaltningsmodell
• Genomgång av utkast till IT-policy med tillhörande IT-riktlinjer
• Genomgång av systemkarta

December
• Diskussioner kringuniversitetes organisation av IT-frågor

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20