Prefektmöte

 

Här samlas alla presentationer från prefektmöten för nerladdning

2010

5 maj

Ny modell för indirekta kostnader och för fördelning av fakultetsanslag,
Per Eriksson och Susanne Wallmark

Pågående administrativ utveckling, Marianne Granfelt

LU:s arbete med aktuella propositioner – Universitetsledningen informerar och diskuterar

Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter,
Eva Åkesson, Richard Stenelo och Lena Örnberg

En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor, Per Eriksson, Ingalill Rahm Hallberg, Susanne Kristensson och Marianne Granfelt

Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen
Eva Åkesson och Kristina Josefson

 


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20