Projektkontoret


I en så stor organisation som vår pågår det ständigt större och mindre projekt och utredningsuppdrag som har till syfte att kartlägga, förändra, förbättra och förenkla olika processer och arbetssätt. Dessa verksamheter måste på ett eller annat sätt hållas samman så att inte flera projekt försöker lösa samma problem.

Det projektkontor som nu finns etablerat hanterar de projekt där universitetsledningen (rektor och förvaltningschefen) fattat beslut om att de skall genomföras och även fattat beslut om finansiering.

Projektkontorets metorder, mallar mm kan dock med fördel användas i alla utvecklingsprojekt inom universitetet.

 

Projektlistan - pågående och avslutade projekt

Projektprocessen - Hur ser den ut?

Roller i projekt

Mallar

Tips och råd

Projektkontorets roll

 


Tillbaka

Innehållsansvarig: John Westerlund
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig sektion: Ledningsstöd

Uppdaterad: 2014-01-02

Kontakt

Projektkontoret
E-post: projektkontoret@rektor.lu.se 

Karl Ageberg, Utvecklingsstrateg
Telefon: 046-222 94 92
E-post: karl.ageberg@
rektor.lu.se 

John Westerlund, Utvecklingsstrateg
Telefon: 222 12 54
E-post: john.westerlund@
rektor.lu.se 

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20