Roller inom en process
 

Processområden som berör stödverksamheten har en Processägare (PÄ) som i de flesta fall även är sektionschef inom gemensam förvaltning. Det kan också finnas en eller fler Processledare (PL) och därtill hörande Processteam (PT). Som stöd i processarbetet finns Processkontoret (PK). För mer information se följande dokument.

Processroller (72kB)


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-01-02

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20